news
news

സമുദ്രശിലയും മായാമനുഷ്യരും

സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്‍റെ പുതിയ നോവലാണ് സമുദ്രശില. 'മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം' എന്ന നോവലിനുശേഷം അദ്ദേഹമെഴുതിയ കൃതിയാണിത്...................... ആഗോളീകരണത്തിന്‍റെയും ഉപഭോഗസംസ്കാരവേലിയേറ്...കൂടുതൽ വായിക്കുക

Page 1 of 1