എം.സുകുമാരന്‍: ഓരോര്‍മ്മക്കുറിപ്പ്

ഏകാന്തതയിലേക്കു പിന്‍വാങ്ങിയ സുകുമാരന്‍ ഇപ്രകാരമാണ് ചിന്തിച്ചത്: "ഒഴുക്കിനൊത്തു നീന്താനോ ചലനമറ്റു കിടക്കാനോ കഴിയുന്നില്ല. അക്ഷരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കിടന്നനുഭവിക്കുന്ന ആത്മസംഘ...കൂടുതൽ വായിക്കുക

ചിന്തയുടെ വെളിച്ചം

"സംസ്കാരത്തിലേക്കുള്ള മനുഷ്യവര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍റെ നിരന്തര പ്രയാണത്തില്‍ ലക്ഷ്യ നിര്‍ദേശം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകാശഗോപുരമാണത്. അത് അങ്ങനെ ചക്രവാളത്തിനു മുകളില്‍ ജ്വലിച്ച് പ്രകാശിക്...കൂടുതൽ വായിക്കുക

അശരണരുടെ സുവിശേഷവും ഓര്‍മ്മകളുടെ ദീപ്തിയും

"കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് അപ്പനില്ലാതെ പോകുന്നതിനാലാണെന്ന വാക്ക് ഹൃദയത്തില്‍ എഴുത്താണികൊണ്ട് വരഞ്ഞതുപോലെ" അനുഭവപ്പെട്ട റൈനോള്‍ഡ്സ് അനാഥക്കുട്ടികളുടെ അപ്പനാകാന്‍...കൂടുതൽ വായിക്കുക

യാത്രയും ഓര്‍മ്മകളും

'വര്‍ത്തമാന നിമിഷത്തില്‍ ജീവിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതം തന്നില്‍ നിന്നും ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് എന്ന് അന്നയാള്‍ മനസ്സിലാക്കി.' കൂടാതെ 'അതിശീഘ്രം പായുന്ന ജീവിതകഥയില്‍ താന്താങ്ങ...കൂടുതൽ വായിക്കുക

Page 2 of 2