കത്തുകൾ

അസ്സീസി മാസിക നോക്കിയിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇതില്‍ നിന്നും വായിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ എനിക്കും പുതിയ പ്രതീക്ഷയും ജീവിതം എന്നാല്‍ 'ഷാരൂഖാനെ' പോലെ...കൂടുതൽ വായിക്കുക

പ്രതികരണം

ഏപ്രില്‍ ലക്കത്തില്‍ ക്രിസ്തുവിനെയും ബൈബിളിനെയും കുറിച്ച് ലേഖനത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്‍റെ പേരിലുള്ള ഓരോ വിഭാഗവും അവന്‍റെ ദൈവികശക്തിയേയും അതില്‍നിന്നു...കൂടുതൽ വായിക്കുക

പ്രതികരണം

സവര്‍ണ്ണ ഡംഭും വരേണ്യ ഗര്‍വ്വും സമൂഹത്തില്‍ വളര്‍ത്തുന്ന ഈ പത്രത്തില്‍ ദിവസേന കാണുന്ന വലിയ പരസ്യങ്ങള്‍ കുടുംബയോഗവാര്‍ഷികങ്ങളും ദേവാലയ തിരുനാളുകളും സംബന്ധിച്ചവയാണ്. എല്ലാ...കൂടുതൽ വായിക്കുക

Page 1 of 1