ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ്

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദശകങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക മേഖലയിലുണ്ടാക്കിയ വളര്‍ച്ച മനുഷ്യനെ കൂടുതല്‍ സൂക്ഷ്മവും വ്യക്തവുമായ അറിവുകളിലേയ്ക്കു നയിച്ചു. പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതു പോലെ ത...കൂടുതൽ വായിക്കുക

ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികത, സമയം, ദൈവം

അവസാന അത്താഴത്തില്‍ നിന്ന് കുര്‍ബാന എന്ന കൂദാശയിലേയ്ക്കുള്ള ദൂരം സമയാതീതമാണ്. കൂദാശ എന്ന വാക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുപോകാ വുന്നതല്ല. വാക്കിന്‍റെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ...കൂടുതൽ വായിക്കുക

ക്രിസ്തു എന്ന അടയാളം

ക്രിസ്തു ഇനിയും അന്വേഷണം ആവശ്യമുള്ള ഒരു അടയാളമാണ്. മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെതന്നെ അന്വേഷണം ആവശ്യമുള്ള മറ്റടയാളങ്ങളാണ്. കാലികമായ പരിണതികളിലുടെ വളര്‍ന്ന് വര്‍ത്തമാനത്ത...കൂടുതൽ വായിക്കുക

ക്രിസ്തു എന്ന സ്നേഹത്തിന്‍റെ വിരുന്ന്

മതമോ, ജാതിയോ, ദേശമോ, ഭാഷയോ ഇല്ലാത്ത സ്നേഹസൂര്യനു ചുറ്റും ഭ്രമണം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന മനുഷ്യന്‍ ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രകാശമാണ്. സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛയും, ക്രിയാത്മകശക്തിയും, നിരന്തരമായ...കൂടുതൽ വായിക്കുക

ഉണ്മയില്‍ തെളിയുന്ന ക്രിസ്തു

കത്തോലിക്കാസഭ ശാസ്ത്രത്തിനെതിരാണെന്ന ഒരു ധാരണ വളരെ അധികം ആളുകളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. എന്നാല്‍ ചരിത്രത്തിലെന്നും കത്തോലിക്കാസഭ ശാസ്ത്രവികാസത്തിന് പിന്തുണ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന സത്യ...കൂടുതൽ വായിക്കുക

അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ആദ്യകാലഘട്ടങ്ങളില്‍ അപ്പസ്തോലന്മാര്‍ കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് സുവിശേഷപ്ര ഘോഷണത്തിലായിരുന്നു. കൂട്ടായ്മജീവിതത്തിന്‍റെ പ്രായോഗികബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തരണം ചെയ്യാന്‍ കാ...കൂടുതൽ വായിക്കുക

സെമറ്റിക് മതങ്ങള്‍

ക്രിസ്തുമതത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനം വിശ്വാസമാണ്. എന്നാല്‍ യഹൂദമതത്തിന്‍റേത് സാമുദായികമാണ്. അവര്‍ക്ക് രക്തബന്ധ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു പൊതു ചരിത്രവും സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവുമുണ്ട്. എന...കൂടുതൽ വായിക്കുക

Page 1 of 2