എന്നെ ഞാനാക്കുന്ന സത്യമാണ് യാത്ര..

എല്ലാ മനുഷ്യര്‍ക്കും അവരുടെ യാത്രകള്‍ അവരെത്തന്നെ തിരിച്ചറിയാനുള്ളതായിരുന്നെങ്കില്‍ എന്നു ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവനവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുള്ള യാത്രകള്‍ക്കു മാത്രമേ ഉള്ളി...കൂടുതൽ വായിക്കുക

യാത്രക്കാരേ ഇതിലേ ഇതിലേ...

എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ പുലരികള്‍, ഒരേ ഭക്ഷണം, ഒരേ കാഴ്ചകള്‍, ഒരേ ശബ്ദങ്ങള്‍. ഒപ്പം അലയുന്നവന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവന് നഷ്ടമായി. ഗോത്രങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍, പട്ടണങ്ങ ള്‍ക്കിടയില്‍,...കൂടുതൽ വായിക്കുക

അനുസരിച്ച് അപചയപ്പെടുമ്പോള്‍

സാമ്രാജിത്വഘടനയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മതരഹിതവും മതപരവുമാകുമ്പോള്‍ അവയുടെ അധികാരവിനിയോഗത്തിലും ആജ്ഞാനുവര്‍ത്തിത്വത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. മതരഹിതമായ സംവിധാനത്തില്‍ അണികള്‍ നിയ...കൂടുതൽ വായിക്കുക

ദൈവം പക്ഷപാതിയാണ്; നിങ്ങളോ?

"ദൈവം എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു" എന്നാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചവരെല്ലാം പറഞ്ഞുതന്നിട്ടുള്ളത്. അത്തരമൊരു ദൈവത്തെ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ താളുകളില്‍ നാളിതുവരെ കണ്...കൂടുതൽ വായിക്കുക

സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് അന്തസ്സത്തയാണ്, പ്രതിച്ഛായയല്ല

സഭ സ്ഥാപനം എന്നതിലുപരി ക്രിസ്തുവിന്‍റെ യോഗാത്മക ശരീരം (Mystical body) കൂടിയാണ്. ക്രിസ്തുവില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെയും ദൈവരാജ്യത്തിന്‍റെ സേവകരുടെയും സമൂഹം. സഭ ഒരേസമയം ദൈവിക...കൂടുതൽ വായിക്കുക

നിലപാടിന്‍റെ വേദന

ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നത്തില്‍ കുറ്റത്തിന്‍റെ മാത്രമല്ല ധാര്‍മ്മികതയുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. സഭയുടെ ഉള്ളില്‍ നടന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ്. അതില്‍ കന്യാസ്ത്രീകളും അച്ചന്മാരും എങ്ങനെയാണു ന...കൂടുതൽ വായിക്കുക

ജനാധിപത്യപ്രക്രിയയും മാധ്യമസംസ്കാരവും

1897 ല്‍ മാര്‍ക് ട്വെയിന്‍ “Following the Equator: A Journey Around the World”എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ നടത്തുന്ന ഒരു പരാമര്‍ശമുണ്ട്. സത്യം കല്‍പിത കഥയേക്കാള്‍ (Fiction ) വിചിത്...കൂടുതൽ വായിക്കുക

Page 1 of 7