news
news

പ്രകൃതിബോധം വളര്‍ത്തുന്ന രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍

ഒരിക്കല്‍ ഒരു മീന്‍കുഞ്ഞിന് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിപോലും. എല്ലാവരും കടല്‍, കടല്‍ എന്നു പറയുന്നു. എന്താണീ കടല്‍? മീന്‍കുഞ്ഞ് സംശയം അമ്മയോടു ചോദിച്ചു. അപ്പോള്‍ അമ്മ പറഞ്ഞു: "നാം...കൂടുതൽ വായിക്കുക

Page 1 of 1