പിരി ലേശം ലൂസാ...

നിങ്ങളു കഴിച്ചതിന്‍റെ ബാക്കി നല്ലതുമാത്രമെടുത്തു പായ്ക്കുചെയ്തത് ഒരാള്‍ക്ക് അത്താഴത്തിനായി. വെയിസ്റ്റാക്കിക്കളഞ്ഞതു വേറെ. ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടപ്പോള്‍ മേശപ്പുറത്തുവീണ ചോറെടുത്ത...കൂടുതൽ വായിക്കുക

ഓട്ടക്കലവും പൊട്ടക്കുടവും

"അച്ചാ, അപ്പനോടു പറയണ്ട, വാസ്തവത്തില്‍ അവധിയില്ലാത്തതല്ലച്ചാ, ജോലിപോയി. തിരിച്ചുപൊയ്ക്കോളാനാണ് സ്പോണ്‍സര്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തിരിച്ചുള്ള ഫ്ളൈറ്റ് ചാര്‍ജേ ആകെ കൈവശമുള്ളു....കൂടുതൽ വായിക്കുക

Page 2 of 2