ആത്മനിഴല്‍

പ്രാണന്‍റെ ചെപ്പുടയുമ്പോഴും ഉടഞ്ഞ പ്രാണന്‍റെ കണങ്ങള്‍ ഒപ്പിത്തടുത്തെടുത്ത് നിന്‍മുഖം ഹൃദയത്തിലാഴ്ത്തി നിന്‍ പിന്നിലൊരു ആത്മനിഴലായ് മറുപിറവിയെടുക്കുമവള്‍... കൂടുതൽ വായിക്കുക

ഭൂമി മാതാവ്

അമ്മേ, ഞാന്‍ വരും. കാരുണ്യത്തിന്‍റെ ശക്തമായ ചുമലുകളില്‍ നീയെന്നെ വഹിച്ചത് നിന്‍ ഗര്‍ഭപാത്രത്തിന്‍റെ ഇരുളില്‍ സ്വസ്ഥതയിലേയ്ക്ക് തിരികെ മടങ്ങാനല്ലോ. അവിടെ ഞാന്‍ മൂന്ന...കൂടുതൽ വായിക്കുക

സഹോദരി ചന്ദ്രിക

ഭൂമിസ്വയമിരുള്‍തീര്‍ക്കുമീനിശയില്‍ നിര്‍മ്മലപ്രഭയാല്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കു കാവലാകുമോരീ സോദരി ചന്ദ്രികേ നിന്നെപ്രതി സ്തുതിയീശ്വരന്.കൂടുതൽ വായിക്കുക

കറുത്തകനല്‍ക്കുരുതി

ഒലിച്ചിഴുകിയിറങ്ങിയ ചോരയപ്പോഴും ചുവന്നത്; കറുത്തിട്ടല്ല. ചീറ്റിത്തെറിച്ച ചോരമണം ചേറിന്‍റെ നാറ്റമല്ല; ശുദ്ധരക്തമണം. കീഴാളന് ഓരവത്കരിച്ചവന് പ്രണയിക്കാനാരനുവാദം കൊടുത...കൂടുതൽ വായിക്കുക

നമ്മുടെ കുഞ്ഞ്

നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കു കളിത്തൊട്ടിലാകേണ്ട ഇടനെഞ്ചുകള്‍ എന്തുകൊണ്ടാണിങ്ങനെ അവര്‍ക്കു ബലിപീഠങ്ങളാകുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്‍റെ ശരീരത്തിലെ തിരുമുറിവുകളെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കുന്നവരേ...കൂടുതൽ വായിക്കുക

Page 1 of 2